อัตราค่าบริการงานออกแบบเขียนแบบ รับรองแบบ รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้าน อาคาร ทุกชนิด

Last updated: 2021-05-05  |  67032 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อัตราค่าบริการงานออกแบบเขียนแบบ รับรองแบบ รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้าน อาคาร ทุกชนิด

อัตราค่าบริการงานออกแบบเขียนแบบ รับรองแบบ รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้าน อาคาร ทุกชนิด (ยินดีรับงานจากสถาปนิกด้วยครับ)
1.งานเขียนแบบ ออกแบบ คำนวณโครงสร้างอาคาร ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง
1.1 งานออกแบบ+เขียนแบบ ทั้งด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมทุกแขนง พร้อมรายการคำนวณ 
ตารางเมตรละ 100 บาท รวมค่าวิศวกร สถาปนิก แล้ว
1.2 งานคำนวณโครงสร้างอาคาร
-อาคารขนาดใหญ่ เช่นโรงงาน โรงแรม หอพัก คอนโด อาคารพาณิชย์ บ้านจัดสรร
ตารางเมตรละ 10 บาท
-อาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว สระว่ายน้ำ เสาวิทยุ งานโครงสร้างพิเศษทุกประเภท
ตารางเมตรละ 20 บาท
1.3 งานถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และจัดทำ BOQ
อัตราค่าสำหรับงานอาคารขนาดเล็ก ถอดแบบ/ ทำ BOQ

อัตราค่าบริการสำหรับงานอาคารขนาดใหญ่ :-
• ราคา 10-30 บาท / ตารางเมตร ตามประเภท และรายละเอียดของงาน

​อัตราค่าบริการสำหรับ บ้านพักอาศัย / อาคารขนาดเล็ก

พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตารางเมตร คิดค่าดำเนินการ 3,000 บาท
พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร คิดค่าดำเนินการ 4,000 บาท
พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร คิดค่าดำเนินการ 5,000 บาท
พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 400 ตารางเมตร คิดค่าดำเนินการ 6,000 บาท
พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 500 ตารางเมตร คิดค่าดำเนินการ 6,500 บาท
พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 600 ตารางเมตร คิดค่าดำเนินการ 7,000 บาท
พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 800 ตารางเมตร คิดค่าดำเนินการ 8,000 บาท
พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 1000 ตารางเมตร คิดค่าดำเนินการ 9,000 บาท


2.งานถอดปริมาณเหล็กโดยละเอียด ทำรายการดัดเหล็กเพื่อการก่อสร้าง (Bar – Cut List)
ตารางเมตรละ 200 บาท

3.งานเซ็นต์รับรองเอกสาร,ขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยวิศวกรโยธา
ตารางเมตรละ 5 บาท

4.งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ต่อเติมอาคาร ซ่อมรอยรั่ว รอยร้าว อาคารทุกประเภท
ตารางเมตรละ 7,000 – 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับแบบแปลนและสเปค
Construction Project Management & Consultants
ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างและบริหารโครงการ คอน ซัล แตนท์
ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตรงกับแบบ เร่งรัดงานให้เสร็จทันเวลา ควบคุมงบประมาณ และป้องกันการถูกลดมาตรฐานของงาน วัสดุ โดยที่เจ้าของงานไม่ทราบ ทำให้จำเป็นจึงต้องมีทีมงาน บริหารงานก่อสร้าง เพื่อเข้ามาดูแล ประสานงาน ตรวจสอบงาน แทนเจ้าของอาคาร โดบทีมงานที่บริหารงานก่อสร้างจะต้องประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิคควบคุมงาน เข้ามาทำงานประสานกัน และดูแลในแต่ละส่วนของอาคารเพื่อให้ผลงาน ออกมาถูกต้องตามรูปแบบรายการ งบประมาณ และตามหลักวิชาการ
โดยหน้าที่ของทีมงานที่ปรึกษางานก่อสร้าง คอน ซัล แตนท์ ประกอบด้วย
1.ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. บริหารงบประมาณ ของโครงการ
3. เร่งรัดและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อให้งานเสร็จทันเวลา
4. เป็นตัวแทนของเจ้าของงานในการประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
5. แก้ไขปัญหาที่เกิดในระหว่างงานก่อสร้าง
6. ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้รับเหมาจะนำมาใช้ในงานเพื่อให้ได้ มาตรฐานตามที่กำหนดในรูปแบบรายการ
7. ตรวจสอบความคืบหน้าของงานเพื่อพิจารณาการจ่ายเงิน
8. จัดการประชุมและเป็นผู้ประสานการประชุม รวมทั้งบันทึกผลการประชุม
9. ตรวจสอบทางด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ทั้งผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอก
10. จัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้ว่าจ้างได้รับทราบรายละเอียดของงาน และสรุปความก้าวหน้าของงาน

5.ที่ปรึกษาโครงการ ควบคุมโครงการ ควบคุมงาน Consultant
อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับรูปแบบ และ มูลค่าโครงการ ดังนี้
1.โครงการบ้านพักอาศัย ไม่เกิน 1-2 ชั้น เดือนละ 16,000 สถาปนิก หรือ วิศวกร คุมงาน เข้าดูโครงการ 1 วันต่อสัปดาห์ เฉพาะ กรุงเทพฯปริมณฑล กรณีต่างจังหวัด มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม
2.โครงการอาคารพาณิชย์ 1-2 ชั้น ไม่เกิน 1-10 คูหา เดือนละ 20,000 บาท เกิน 10 คูหา คิดเพิ่มเติมตามความเหมาสม, สถาปนิก หรือ วิศวกร คุมงาน , เข้าดูโครงการ 1 วันต่อสัปดาห์ เฉพาะ กรุงเทพฯปริมณฑล กรณีต่างจังหวัด มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม
3.​โครงการ สร้าง อพาร์ทเม้น 1-4 ชั้น ใช้วิศวกรโครงสร้าง 1 คน เข้าดูโครงการ 2 วันต่อสัปดาห์ และ วิศวกรงานระบบเข้า ดูโครงการ 1 วันต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท ต่อเดือน เฉพาะ กรุงเทพฯปริมณฑลกรณีต่างจังหวัด มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม

หากมีโครงการอื่นๆ หรือต้องการควบคุมหน้างานตลอดเวลา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

Powered by MakeWebEasy.com