ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างและบริหารโครงการ Construction Project Management & Consultants

Last updated: 2021-04-13  |  2212 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างและบริหารโครงการ Construction Project Management & Consultants

Construction Project Management & Consultants
ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างและบริหารโครงการ คอน ซัล แตนท์
ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตรงกับแบบ เร่งรัดงานให้เสร็จทันเวลา ควบคุมงบประมาณ และป้องกันการถูกลดมาตรฐานของงาน วัสดุ โดยที่เจ้าของงานไม่ทราบ ทำให้จำเป็นจึงต้องมีทีมงาน บริหารงานก่อสร้าง เพื่อเข้ามาดูแล ประสานงาน ตรวจสอบงาน แทนเจ้าของอาคาร โดบทีมงานที่บริหารงานก่อสร้างจะต้องประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิคควบคุมงาน เข้ามาทำงานประสานกัน และดูแลในแต่ละส่วนของอาคารเพื่อให้ผลงาน ออกมาถูกต้องตามรูปแบบรายการ งบประมาณ และตามหลักวิชาการ
โดยหน้าที่ของทีมงานที่ปรึกษางานก่อสร้าง คอน ซัล แตนท์ ประกอบด้วย
1.ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. บริหารงบประมาณ ของโครงการ
3. เร่งรัดและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อให้งานเสร็จทันเวลา
4. เป็นตัวแทนของเจ้าของงานในการประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
5. แก้ไขปัญหาที่เกิดในระหว่างงานก่อสร้าง
6. ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้รับเหมาจะนำมาใช้ในงานเพื่อให้ได้ มาตรฐานตามที่กำหนดในรูปแบบรายการ
7. ตรวจสอบความคืบหน้าของงานเพื่อพิจารณาการจ่ายเงิน
8. จัดการประชุมและเป็นผู้ประสานการประชุม รวมทั้งบันทึกผลการประชุม
9. ตรวจสอบทางด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ทั้งผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอก
10. จัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้ว่าจ้างได้รับทราบรายละเอียดของงาน และสรุปความก้าวหน้าของงาน

อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับรูปแบบ และ มูลค่าโครงการ ดังนี้

1.โครงการบ้านพักอาศัย ไม่เกิน 1-2 ชั้น เดือนละ 16,000 สถาปนิก หรือ วิศวกร คุมงาน เข้าดูโครงการ 1 วันต่อสัปดาห์ เฉพาะ กรุงเทพฯปริมณฑล กรณีต่างจังหวัด มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม
2.โครงการอาคารพาณิชย์ 1-2 ชั้น ไม่เกิน 1-10 คูหา เดือนละ 20,000 บาท เกิน 10 คูหา คิดเพิ่มเติมตามความเหมาสม, สถาปนิก หรือ วิศวกร คุมงาน , เข้าดูโครงการ 1 วันต่อสัปดาห์ เฉพาะ กรุงเทพฯปริมณฑล กรณีต่างจังหวัด มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม
3.​โครงการ สร้าง อพาร์ทเม้น 1-4 ชั้น ใช้วิศวกรโครงสร้าง 1 คน เข้าดูโครงการ 2 วันต่อสัปดาห์ และ วิศวกรงานระบบเข้า ดูโครงการ 1 วันต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 40,000 บาท ต่อเดือน เฉพาะ กรุงเทพฯปริมณฑลกรณีต่างจังหวัด มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม

หากมีโครงการอื่นๆ หรือต้องการควบคุมหน้างานตลอดเวลา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

Powered by MakeWebEasy.com