Best Seller
Pre-Order

แบบ 101-150 ตรม.

รวมค่าเซ็นต์แบบ แบบบ้าน 2D พ้ืนที่ใช้สอย 101-150 ตารางเมตร ออกแบบได้ตามใจท่านหรือจะใช้บริการทางเราออกแบบให้ก็ได้เช่นเดียวกัน

Share

หมวดหมู่ : FEATURED PROPERTIES

Share

พื้นที่ใช้สอย 101-150 ตารางเมตร แบบสามารถนำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้เลยครับ ในราคาพิเศษ รวมค่าเซ็นต์วิศวกรออกแบบ รับรองแบบ พร้อมรายการคำนวนแล้ว  ออกแบบได้ตามใจท่านหรือจะใช้บริการทางเราออกแบบให้ก็ได้เช่นเดียวกัน ครับ 
1.รวมค่าเซ็นต์วิศวกรออกแบบ พร้อมรายการคำรวณ
2.รวมค่าเซ็นต์สถาปนิกออกแบบ 
3.รวมรายการประมาณราคา
4.ไม่รวมแบบ 3D
ในการทำแบบบ้านหนึ่งหลังนั้นจะมีประมาณ 15-20 แผ่นแล้วแต่พื้นที่ ซึ่งในรูปแบบรายการนั้นประกอบด้วยแปลนต่างๆมากมาย เช่นรูปด้าน แปลนพื้น แบบวิศวกรรม แบบสถาปัตยกรรม แบบระบบประปาสุขาภิบาล แบบขยายโครงส้ราง แบบขยายประตูหน้าต่าง และแบบขยายต่างๆตามที่เจ้าของบ้านจ้างดำเนินการ

สินค้าเกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com